Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät ohjeistuksen Vuokrauspalvelu Sisurent -sivuston (myöhemmin ”Palvelu”) käyttöön.

 • Palveluntarjoaja (myöhemmin ”Palveluntarjoaja” tai ”Sisurent”)
  • Vuokrauspalvelu Sisurent (Tuima Vision)
  • Y-tunnus 1998390-8
 • Palvelun käyttäjä (myöhemmin ”Käyttäjä”)
  • Henkilö, joka käyttää Vuokrauspalvelu Sisurent -sivustoa.
 • Palvelun asiakas (myöhemmin ”Asiakas”)
  • Henkilö, joka on rekisteröitynyt (ts. luonut tilin) Vuokrauspalvelu Sisurent -sivustolle

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä ryhtyy käyttämään Palvelua.

Palvelun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

1. Palvelu

Vuokrauspalvelu Sisurent on sähköinen vuokraamisen alusta, jossa vuokraajat ja omistajat voivat löytää toisensa, ja vuokrata toisiltaan tarvitsemiaan tavaroita.

Palvelu koostuu Palveluntarjoajan tarjoamista palveluista, sekä Käyttäjien Palveluun toimittamasta sisällöstä (sisällöntuottajan roolissa). Palveluntarjoaja toimittaa esitäytettyjä sopimuspohjia, mutta ei takaa, että ne sopivat Käyttäjien tarpeisiin. Syntynyt vuokrasopimus on aina kahden Käyttäjän välinen, Palveluntarjoajalla ei ole siinä roolia.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Käyttäjät löytävät Palvelusta etsimänsä vuokrattavan kohteen.

Palvelu on Käyttäjien käytettävissä ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla 24 h / vrk ja 7 pv / vk, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu täyttää kaikki Käyttäjien toiveet tai, että se toimii moitteettomasti, tai on Käyttäjien saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi tai että Palvelu on vapaa virheistä, vioista ja puutteista. Palveluntarjoaja ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikojen ja puutteiden tai toimintojen saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia Käyttäjän laitteisiin, ohjelmistoihin ja tietoliikenneyhteyksiin, mutta Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin kaikista muutoksista. Käyttäjä on velvollinen tekemään kaikki tarvittavat muutokset omalla kustannuksellaan. Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja sekä muita Palvelun osia. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Tietoliikenne Käyttäjän tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle on HTTPS -salattua ja käytössä on SSL-sertifikaatti. Palveluntarjoaja ole missään vastuussa yhteyden ja tietoturvallisuuden toimivuudesta ja saatavuudesta Käyttäjän tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä tai sen saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Käyttäjille.

2. Käyttäjät

Palvelun Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka käyttää Palvelua.

Käyttäjä voi toimia kahdessa roolissa – joko vuokraajana tai omistajana. Käyttäjä voi toimia myös molemmissa rooleissa yhtaikaa. Lisäksi Käyttäjä voi olla

 • Yksityinen henkilö
 • Yritys
 • Yhdistys (Y-tunnuksella)

Rekisteröityessään Palveluun tulee Käyttäjästä Asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Rekisteröitymisen yhteydessä Palveluntarjoaja luo Käyttäjälle henkilökohtaiset tai yrityskohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjä voi rekisteröityä myös nopeasti olemassa olevan sosiaalisen median tilin kautta (Social Login -toiminto), kuten Facebook tai Twitter, jos Palvelu tukee tätä. Tällöin käyttäjälle kerrotaan, mitkä tiedot välitetään Palvelulle ja pyydetään suostumusta tietojen välittämiseen. Sisurent ei ole kiinnostunut muista tiedoista kuin nimestä, sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta. Sosiaalisen median tilin profiilikuva välitetään myös Palvelulle. Voit kuitenkin vaihtaa sen julkisen profiilin asetuksista.

Rekisteröidyttyään Käyttäjä sitoutuu pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa, sekä luovuttamasta niitä kenellekään. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa tunnuksensa ja salasanansa asianmukaisesta säilyttämisestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän tunnuksilla ja salasanoilla noudettujen tietojen joutumisesta 3. osapuolelle eikä toimenpiteistä, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksilla ja salasanoilla. Jos käyttäjä on unohtanut salasanansa, kirjautumisen yhteydessä on mahdollista resetoida se ja saada uusi salasana sähköpostiin. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi ja kirjallisesti, mikäli salasana joutuu 3. osapuolen tietoon. Palveluntarjoajalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Käyttäjän salasana, jos tähän on jokin syy, ilmoittamalla tästä etukäteen.

2.1. Käyttäjän arviointi

Kun vuokrattava esine on palautettu, niin Käyttäjät arvioivat toisensa asteikolla 1-5 tähteä:

 • Arvosana viisi (5) tarkoittaa, että Käyttäjä oli kaikin puolin tyytyväinen vastapuoleen
 • Arvosana viisi (4) tarkoittaa, että Käyttäjällä jäi jotain huomautettavaa
 • Arvosana viisi (3) tarkoittaa, että Käyttäjällä oli useammassa asiassa huomautettavaa
 • Arvosana viisi (2) tarkoittaa, että Käyttäjällä oli paljon ongelmia vastapuolen kanssa vuokrauksen aikana
 • Arvosana viisi (1) tarkoittaa, että Käyttäjän kokemus vastapuolesta oli kaikin puolin huono

Ideaalitilanne on aina, että vuokraus sujuu hyvin ja molemmat arvioivat toisensa viidellä tähdellä.

Arvion tulee olla Käyttäjän itsensä laatima.  Arvioiden kieli tulee olla asiallinen, lain ja hyvien tapojen mukainen. Arvioinneissa ei tule käsitellä Käyttäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia, eikä sisältönä tule julkaista materiaalia, joka loukkaa yksityisyyttä tai muuta oikeutta. Arviointeihin ei tule sisällyttää hypertekstilinkkejä. Arvioinnissa ei saa käsitellä yrityksen mainetta tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin. Käyttäjät vastaavat itse Palveluun kirjoittamistaan arvioinneista ja Käyttäjä saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai liikesalaisuutta, tai jos hän esimerkiksi julkaisee virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

Palveluntarjoaja tarkistaa arvioiden asiallisuuden ennen niiden julkaisemista ja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvioiden asiasisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Käyttäjien antama palaute mistä tahansa syystä. Arviot eivät edusta Palveluntarjoajan kantaa. Palveluntarjoaja ei vastaa arvosteluista suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Tällä tarkoitetaan menetettyjä tuloja, heikentynyttä mainetta tai muuta aiheutunutta vahinkoa. Palveluntarjoajalle kuuluu oikeus käyttää arvioijien tuottamaa materiaalia luovuttaakseen sitä eteenpäin, analysoidakseen sitä tai muuten käyttääkseen sitä. Käyttäjä myöntää täten Palveluntarjoajalle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden tuottamaansa materiaaliin.

2.2. Käyttöoikeudet

Palvelun käyttäjillä on oikeus tarkastella Palvelun sisältöä, luoda uutta sisältöä, tehdä sopimuksia toisen käyttäjän kanssa Palvelun tarjoamille sopimuspohjille lain puitteissa, viestiä, arvioida sekä muilla tavoin käyttää Palvelua siten kuin Palveluntarjoaja on tarkoittanut.

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) 3. osapuolelle.

2.3. Hakutyökalu

Palvelun kautta voi hakea etsimäänsä vuokrattavaa kohdetta. Hakutyökalu mahdollistaa rajauksen tietylle alueelle syöttämällä sijainti ja hakusäde (km), sekä rajauksen vuokrauksen hinnan perusteella. Hakutyökalu mahdollistaa myös käyttäjähaun. Palveluntarjoajalla on oikeus järjestää vuokrattavat kohteet ja käyttäjät hakulistauksessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjä voi vaikuttaa vuokraus näkyvyyteen ostamalla sen suositelluksi etusivulle, kategoriaan tai alakategoriaan. Käyttäjän saamien arvioiden keskiarvo vaikuttaa myös käyttäjän vuokratavien kohteiden näkyvyyteen hakutuloksissa. Katso kappale 2.1.

3. Sisältö

3.1. Yleistä sisällöstätaso

Sisällöllä voidaan tarkoittaa Palveluntarjoajan, Käyttäjien tai 3. osapuolen Palvelussa julkaisemaa materiaalia. Sisältö voi muodostua teksteistä, kuvista, videoista, linkeistä, vuokrausilmoituksista, tarjouspyyntö -ilmoituksista, Asiakkaiden julkisista profiileista, kysymyksistä, vastauksista tai muusta vastaavasta informaatiosta.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelussa oleva Sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai oikeudellisesti paikkansapitävää.

3.2. Käyttäjien tuottama sisältö

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin. Käyttäjällä tulee olla edellä mainitut oikeudet myös muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun tai Palvelun kautta. Käyttäjä saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin 3. osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai liikesalaisuutta, tai jos hän julkaisee virheellisiä tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää, luovuttaa edelleen, analysoida, tilastoida tai muuten hyödyntää Käyttäjien tuottamaa Sisältöä.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin, mutta Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja ei luovuta edellä kuvattua oikeutta edelleen. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja muokata Palvelun sisältämää aineistoa tarpeen mukaan.

Palvelussa esiintyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttäminen, kopiointi tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa, muun kuin aineiston tuottaneen Käyttäjän toimesta, on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta, tai Käyttäjän suostumusta.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo 3. osapuolen omistus-, tekijän- tai muuta oikeutta, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä ei saa myöskään kohdistaa Palveluun tahallisesti tietoliikennettä, joka aiheuttaa häiriöitä tai käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista aiheuttamistaan edellä mainitun toiminnan kaltaisista vahingoista.

Palveluntarjoajan ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit 3. osapuolen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta, jos tietosisältö ei ole sen itsensä luomaa. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain vastaista, vahingollista tai haitallista Palvelulle, Käyttäjille tai 3. osapuolille.

Käyttäjällä on oikeus poistaa tai pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan Palveluun tuottamansa sisältö. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa Käyttäjän tekemiä arvioita, mikäli arviot ovat asianmukaisia. Sisällön poistaminen palvelun verkkosivuilta ei poista Palveluntarjoajan oikeutta materiaaliin. Sisällön poistaminen Palvelusta ei velvoita Palveluntarjoajaa poistamaan sisältöä sosiaalisesta mediasta tai muusta sijainnista, jossa sisältöä on käytetty ennen kuin Käyttäjä pyysi sisällön poistamista. Sisällön poistaminen ei velvoita Palveluntarjoajaa poistamaan sisältöä käyttäjän toimittaman sisällön pohjalta luoduista videoista, kuvista, kaavioista tms.

3.3 Julkinen profiili

Käyttäjät voivat rekisteröitymisen jälkeen luoda itselleen profiilisivun, jolla he voivat markkinoida palveluitaan potentiaalisille vuokraajille. Jos Käyttäjä haluaa toimia palvelussa ulospäin anonyymina ja toimia nimimerkkinsä kautta, niin tämä on täysin mahdollista. Henkilötiedot kuitenkin tarkistetaan/on oikeus aina tarkistaa henkilöllisyyden varmentamiseksi itse vuokraustapahtumassa.

Käyttäjät vastaavat kaikesta profiilisivulle laittamastaan sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiaton sisältö.

3.4. Omistajien ja vuokraajien ilmoitukset

Omistajat voivat jättää ilmoituksia, jossa kuvaavat selkeästi kohteen, jota vuokraavat. Erilaiset vuokrattavat kohteet pitää jakaa omiksi ilmoituksiksi. Ilmoituksessa Käyttäjä kirjoittaa Palveluun taustatiedot kohteesta, jota tarjoaa ja haluamansa hinnan vuokraamisesta. Jokaiselle vuokrattavalle valitaan oma kategoriansa ja alakategoriansa. Jos kategoria/alakategoria puuttuu järjestelmästä, niin Käyttäjän on syytä ilmoittaa siitä Palveluntarjoajalle. Lisäksi täytyy mainita vähintään kaupunki-/kuntatasolla, millä alueella on valmis tarjoamaan vuokrattavaa kohdetta. Vuokraajat saavat parhaan hyödyn kohteita hakiessa, jos omistaja on merkinnyt olinpaikkansa mahdollisimman tarkasti, esim. kadun tarkkuudella. Tästä on hyötyä vuokraajan päätökseen tekoon. Lisäksi omistaja voi asettaa

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen tarjoamansa vuokrattavan kohteen tiedot ovat paikkansa pitävät. Ilmoituksessa ei saa olla 3. osapuolen tekijänoikeutta tai muita oikeuksia loukkaavia tietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta asiatonta tai 3. osapuolen oikeutta loukkaavaa tarjouspyyntöä. Ilmoituksessa pitää tulla selväksi myös vuokrattavan kohteen puutteet. Jos kohde on arvokas ja naarmut laskevat sen arvoa, kannattaa valokuvata kohde ennen vuokralle antamista. Samoin vuokraajan kannattaa valokuvata kohde heti vuokralle luovutuksen yhteydessä. Tällöin molemmille on selvää, onko naarmu uusi, vai vuokrauksen aikana syntynyt – eikä asiasta tarvitse myöhemmin kiistellä.

Vuokraaja voi tilata vuokrattavia kohteita alustan kautta. Sisurent tarjoaa vuokasopimuspohjan, jota voi käyttää vapaasti. Sopimus on omistajan ja vuokraajan välinen. Sisurent voi tarvittaessa myös esitäyttää sopimuksen asiakkaiden tiedoilla. Sopimus voidaan viimeistellä allekirjoituksin paikan päällä, kun osapuolet näkevät toisensa. Sopimus voidaan viimeistellä myös sähköisellä allekirjoituksella. Tällöin sopimus allekirjoitetaan Adobe Readerin Sign – Täytä ja allekirjoita -toiminnolla. Sisurent suosittelee sähköistä allekirjoitusta.

Vuokraaja voi myös jättää vuokrattavan kohteen hakuilmoituksen eli tarjouspyynnön. Tässä pyynnössä kuvataan, millainen kohde on haussa ja valitaan, mihin kategoriaan ja alakategoriaan vuokrattava kuuluu, sekä millainen on hyväksytty hintahaitari. On syytä myös valita sijainti ja kirjoittaa paikkakunta.

Matkakustannusten korvaaminen tulee kysymykseen silloin, kun vuokrattava esine toimitetaan vuokraajalle. Jos haluat myös toimittaa esineitä vuokraajille, kerro vuokrattavan kuvauksessa tämä ja tee tilaus mahdolliseksi luomalla ekstran ja määrittämälä kilometrikorvauksen. Jos korvaus on määrätty tarkasti per km, niin muista tehdä tämä mahdolliseksi klikkaamalla valintaruutua ”monta”.

3.5 Loma-tilan käyttö

Jos omistaja haluaa pitää taukoa vuokrausten tarjoamisesta, hän voi asettaa Loma-tilan päälle Minun tili -sivulta. Loma-tilan voi asettaa, jos:

 • Käyttäjä on lomalla
 • Käyttäjä on kiireinen
 • Vuokrattavat kohteet ovat tilapäisesti muussa käytössä
 • Käyttäjä on poissa tilapäisesti Palvelusta
 • Käyttäjällä on joku muu syy

3.6. Viestintä palvelun kautta

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja arvioiden kautta, tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai 3. osapuolelle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lukea, tallentaa ja analysoida kaikki Palvelun kautta lähetetyt viestit Palvelun kehittämistä ja käyttöehtojen noudattamista varten.

4. Hinnat, maksut ja maksuehdot

Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjiltä Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Palveluhinnat sisältävät aina arvonlisäveron 24 %. Vuokraajalta peritään kiinteä palvelumaksu 1,5 €, joka lisätään vuokran hintaan tilausta tehdessä. Omistajalle tilitetään vuokrahinta – (palveluprosentti X vuokrahinta). Palveluprosentti on  6-12 % ja riippuen käyttäjän tasosta ja vuokrattavan kohteen hinnasta.  Ajantasainen hinnasto löytyy Tasot-sivulta.

Palveluun rekisteröityminen uutena käyttäjänä on aina ilmaista. Samoin viestin lähettäminen toiselle Käyttäjälle on ilmaista. Palvelumaksu peritään vain vuokrausmaksun perimisen yhteydessä, kun vuokrattava kohde tilataan. Palvelusta perittävät hinnat ja maksut laskutetaan kertamaksuperiaatteella. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Kertamaksu on aina kuitenkin vähintään 2.5 €.

Mikäli Käyttäjän maksusuoritus on viivästynyt yli 30 päivää laskun erääntymispäivästä, Palveluntarjoajalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes Käyttäjä on suorittanut Palveluntarjoajalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisine perintäkuluineen.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hinnastoa sekä toimitusehtoja, kuitenkin niin, että jo tehdyt tilaukset toimitetaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston ja ehtojen mukaisesti. Jos jotain tilausta ei pystytä toteuttamaan, asiakkaaseen otetaan yhteys ja sovitaan korvauksesta tai mahdollisesti maksun palautuksesta.

Sisurent ei valvo verojen maksua, mutta muista, että vuokratuloista täytyy maksaa veroa.  Vuokratuloista voi tehdä myös vähennyksiä.  Verottajan ohje irtaimiston vuokraamiseen jakamistaloudessa.

4.1. Sisurent-saldo

Sisurent-saldo on Palvelun sisäistä valuuttaa. Sen yksikkö on € ja se rinnastetaan laissa arvoseteliin (kuten lahjakortti). Tarkennettuna kyseessä on Verohallinnon määrittämä termi monikäyttöarvoseteli, koska ”setelillä” voi ostaa useamman verokannan tuotteita. Sisurent-saldo siis rinnastetaan monikäyttöarvoseteliksi, joilla voi hankkia ainoastaan Sisurent-palveluja (alv 24 prosenttia), sekä maksaa vuokrauksia Palvelun kautta. Nämä varsinaiset omistajille tilitettävät vuokrat ovat yleensä alvittomia, mutta voivat olla myös alvillisia, jos omistaja on yritys. Monikäyttöarvoseteleistä saatuja maksuja ei rinnasteta ennakkomaksuihin. Näin ollen arvonlisävero tulee maksettavaksi vasta silloin, kun arvoseteli käytetään.

Sisään kirjautuneelle Käyttäjälle saldo näkyy Palvelussa mm. oikeassa yläkulmassa nimimerkin alapuolella. Saldolla voi maksaa kaikkia Sisurent-palvelun maksuja ja sitä voi käyttää vuokramaksujen maksuun. Saldoa ei koskaan vanhene (paitsi, jos Palvelun tarjoaminen loppuu kokonaan) ja sitä voi nostaa Palvelusta omalle tilille Nosto-toiminnolla (mininiminosto 2,5 €). Saldoa voi kerryttää seuraavilla tavoilla:

 • Ostamalla uutta saldoa saldon osto -toiminnolla
 • Jos Palvelumaksu on alle 2,5 € ja maksat sen tilisiirrolla, niin erotus siirtyy saldoksesi
  • Näin käy, koska minimiveloitus on 2,5 €
 • Vinkkaa kaverille -kumppanuusohjelma
  • Jos kaverisi rekisteröityvät sinun välittämälläsi kumppanuuslinkillä, saat heidän ensimmäisten vuokrausten palvelumaksuista tietyn prosentin itsellesi. Katso lisää Vinkkaa kaverille -kumppanuusohjelmasta.
 • Sisurent lahjoittaa saldoa

5. Salassapito

Käyttäjät eivät saa edelleen lähettää tai muulla tavalla levittää palvelusta saatuja yksityisviestejä, sähköposteja tai muuta henkilökohtaista sisältöä. Palveluntarjoaja ei luovuta Asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille. Käytäjän henkilökohtaisesta profiilista (profiili->asetukset) tarvittavat tiedot luovutetaan vain vastakumppanille sopimuspohjien välityksellä. Vuokraustoiminnassa henkilötunnuksen kysyminen on sallittua. Tätä tietoa ei kuitenkaan tallenneta Sisurentin tietojärjestelmään, vaan se sisältyy ainoastaan vuokrasopimuspohjaan.

6. Tietojen säilyttäminen

Asiakasprofiilin tiedot, asiakkaan postaukset ja asiakkaan tilinsä kautta tehdyt aktiviteetit (kuten arviot) säilytetään vähintään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Jos asiakas haluaa poistaa tilinsä, Palveluntarjoaja voi kuitenkin halutessa säilyttää hänen tekemänsä arviot muista Käyttäjistä anonyymisti.

7. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun Sisältöä tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu.

Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla ja Sisällöntuottajilla. Käyttäjälle ei siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta millään tavalla valmistaa kappaleita Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

8. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen 3. osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, joista Palveluntarjoaja ei vastaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Lakko, sulku tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Palveluntarjoajan käyttämää alihankkijaa/ 3. osapuolta kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi (force majeure), mikäli alihankintaa/palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Näihin käyttöehtoihin perustuva Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus Käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Palveluntarjoajan Käyttäjältä laskuttama keskimääräinen kuukausilaskutus kuudella (6) kerrottuna.

Palveluntarjoaja ei ole kolmas osapuoli käyttäjien sopimissa vuokrasopinuksissa, vaan se ainoastaan välittää maksuliikenteen ja tarjoaa alustansa vuokraustoimintaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjien aiheuttamista toimista tai toimimatta jättämisistä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjistä jätetyistä arvioista tai palautteista.

Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelussa mukana oleva yrittäjä kuuluu ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin tai muihin viranomaisrekistereihin, jos hän ei ole todistanut tätä ostamalla Palvelulta Yrittäjän perustietojen vahvistusta. Tällöin yrittäjän julkisessa profiilissa näkyy sertifikaattien kohdalla tiedot, mihin rekistereihin yritys kuuluu ja milloin yritys on liittynyt rekisteriin, sekä Sisurent-palvelun myöntämä leima tietojen vahvistamisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa 3. osapuolen tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta Palveluntarjoajan palvelimen ja Käyttäjän välillä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle ja kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Palveluntarjoaja tai Käyttäjä eivät vastaa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Vuokralaisen tulee huolehtia vuokrattavasta kohteesta huolellisesti. Vuokralainen on vastuussa aiheutuneista tavanomaisen kulumisen ylittävien jälkien poistamisesta. Toiselle vuokrattu irtaimisto ei ole vuokranantajan irtaimistovakuutuksen piirissä, vaan sitä koskee vuokraajan mahdollinen vakuutus. Kotivakuutukseen sisältyy irtaimisto yleensä muutamaan tuhanteen euroon asti. Arvokkaamman esineen voi myös vakuuttaa erikseen. Esinevakuutusten kohdalla ei ole merkitystä sillä, kuka vakuutuksen on ottanut. Ratkaisevaa on se, onko kyseiselle esineelle olemassa vakuutus, joka korvaa vahingon. Vakuutusturvaa voi myös täydentää erillisellä oikeusturvavakuutuksella, sillä kotivakuutukseen sisältyvä yksityishenkilön oikeusturva ei kata ansiotoimintaan liittyviä riitatilanteita.

Valmista Sisurentin vuokrasopimuspohjaa saa käyttää vapaasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole Käyttäjien kesken sovittujen vuokrasopimusten osapuoli. Kaikki reklamaatiot ja vaateet sopimuksiin tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen. 

9. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus 3. osapuolelle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa 3. osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivuilla. Uudet käyttöehdot astuvat voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on saatettu Käyttäjien saataville.

Näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos neuvotteluteitse ei saavuteta sovintoa, asia ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja voi tiedottaa Käyttäjiä liittyen Sisurent-palveluun, sen muutoksiin, yhteistyökumppaneiden tarjouksiin ja tuotteisiin, sekä vuokrausilmoituksiin. Tiedotuksia voidaan lähettää Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon tai yksityisviesteinä Sisurent-palvelun kautta. Käyttäjille voidaan myös lähettää kyselyitä ja tutkimuksia.

10. Palvelun käytön lopettaminen

Mikäli Käyttäjä haluaa lopettaa Palvelun käytön, tulee heidän ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen info[ät]Sisurent.com. Käyttäjän irtisanomisaika on 14 päivää ilmoituksen tekemisestä.

Kun Käyttäjä irtisanoutuu Palvelusta ja poistaa profiilinsa, poistuvat myös Käyttäjälle annetut Arviot. Poistettuja Arvioita ei voida palauttaa, vaikka Käyttäjä myöhemmin liittyisi uudelleen Palveluun. Palveluntarjoaja voi kuitenkin halutessa säilyttää hänen tekemänsä arviot muista Käyttäjistä anonyymisti.

Kun Käyttäjä irtisanoutuu Sisurent.com -palvelusta ja poistaa profiilinsa, poistuvat myös hänen tekemänsä vuokrailmoitukset.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, viestintää sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle ja poistaa Palvelusta kaikki tämän tuottama materiaali, mikäli Käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja ja määräyksiä, tai Käyttäjä on yrittäjä ja yritys asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa ja/tai tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja/tai eikä ole 7 päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut rikkomustaan.

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle välittömin vaikutuksin ja poistaa Palvelusta kaikki tämän tuottama materiaali, mikäli Käyttäjä huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, jos Palveluntarjoaja toteaa, ettei Käyttäjä pysty toteuttamaan vuokrattavien tarjoamista tai tilaamista riittävällä laadulla ja vastuulla.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Tällöin Käyttäjällä on oikeus saada ennakkona maksamansa maksut takaisin siltä osin, kuin ne kohdistuvat palvelun lopettamisen jälkeiseen aikaan.